Hoe wordt de mobiliteit rond de werf beheerd ?

Alle nodige maatregelen worden genomen in samenwerking met Stad Brussel, Politie, openbaar vervoer en buren, om de impact van de werfactiviteiten op de mobiliteit van de gebruikers te beperken en hun veiligheid te garanderen.

Hoe worden trillingen die veroorzaakt worden door de werken gecontroleerd?

De trillingen die door de werken worden veroorzaakt, worden continu gemeten. De bovengrenzen qua trillingen zijn bepaald volgens de DIN4150-2 en DIN4150-3 norm, dit is de comfort en stabiliteit norm voor trillingen. De limieten qua trillingen rond de werf laten zekere piekniveaus toe, zolang ze niet buitensporig zijn. De trillingen met lange duurtijd worden onderworpen aan strengere eisen.

Hoe wordt stof dat veroorzaakt wordt door de werken gecontroleerd?

Het intensief sproeien van het afbraakmateriaal, een regelmatige reiniging en het plaatsen van een werfomheining beperken het verspreiden van stof buiten de werfzone.

Hoe wordt geluid dat veroorzaakt wordt door de werken gecontroleerd?

Het geluid dat verzoorzaakt wordt door de werken wordt continu gemeten via 5 geluidsmeters die zich bevinden bij Bozar, bij het gebouw Generali, bij gebouw Kanselarij, aan de Koningstraat 20 en 30. De geluidslimiet voor een werf ligt vast op 75 decibels A (75 dBA) en op 70 dBA bij Bozar. Het geproduceerde geluid op de werf, gemeten over een periode van twee uur, mag het geluidsniveau overeenstemmend met 75 dBA (70 dBA bij Bozar) niet overschrijden.