Le siège social de Bruxelles

Overzicht

  Architectuur

  EEN WEDSTRIJD VOOR ARCHITECTUUR

  Het organiseren van een architectuurwedstrijd leek ons de beste strategie om op innoverende en creatieve wijze de uitdaging van stedelijke integratie en respect voor patrimonium aan te gaan.

  In onze zoektocht naar architecturale kwaliteit hebben wij ons door Olivier Bastin, Bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, laten begeleiden om de procedure van deze wedstrijd te bepalen.

  De Bouwmeester heeft ons de ‘onderhandelingsprocedure’ aangeraden. Deze procedure valoriseert een ontwerpschets en laat toe om, tijdens de procedure, de conceptuele en methodologische antwoorden van de ontwerper beter af te stemmen op de ambities van de bouwheer. 

  Zo is enerzijds een permanente constructieve en vruchtbare dialoog tot stand gebracht met de architecten en de gewestelijke en stedelijke administraties en anderzijds een adviescomité opgericht dat de bouwheer heeft geholpen bij zijn analyse en beoordeling van de wedstrijd projecten.

  De laureaat: be baumschlager eberle De laureaat: be baumschlager eberle

  Het ontwerp van be baumschlager eberle kwam als het winnende project uit de wedstrijd. 

  Doel van de wedstrijd was een project te selecteren dat kwaliteitsvolle stedelijke integratie, goede milieukwaliteit en gebruikersvriendelijke semipublieke en private ruimten verenigt.

  Stedenbouwkundige integratie wordt bereikt door een optimale inplanting van het gebouw in het Brusselse stedelijk weefsel. De architecten hebben de historische morfologie van de traditionele binnenstad – haar straten, pleinen en binnenruimten – gerespecteerd en toegepast in een ‘bouwblok met binnenkoeren’. 

  De hoogte van het nieuwe gebouw is afgestemd op de hoogte van de omliggende bebouwing en het gebouw als geheel verwijst veelvuldig maar subtiel naar de stedelijke structuur. Het ‘swingende’ volume volgt de historische rooilijn en is lager dan de torens van het bestaande gebouw. Het subtiele terugspringen van de gevels refereert naar de kroonlijsthoogte van de naaste buren. De straatgevels zijn sterk bepalend voor de identiteit van het gebouw: zij tonen een fijne en elegante dragende structuur. De verticale kolommen, geprefabriceerd uit wit beton met groen iriserend gravelaggregaat, hebben een variërende sectie in functie van geveldetaillering en respectievelijke hoogte en intensifiëren als zodanig de vloeiende gevellijn.

  Variaties in ritme articuleren het bouwvolume. Toegangen tot de binnenplaatsen worden geaccentueerd en de volumetrie van het gebouw wordt extra benadrukt. Hierdoor krijgt de gevel een sterke dynamiek.