Organisation - Montagne du Parc

Organisatie

De organisatie van de werf omvat drie fasen: de ontmanteling van het bestaande gebouw, de sloop ervan en de bouw van het nieuwe gebouw.

Bouwwerken

 

 

Uitvoeringsplanning 2017- 2021 Uitvoeringsplanning 2017- 2021 De belangrijkste deelnemers van het project De belangrijkste deelnemers van het project

Ontmantelingsfase

Het doel van deze fase is het gebouw te ontdoen van alle binnen afwerking. Alleen de structuur en de vloeren en wanden in zware materialen blijven over. Het gebouw staat klaar om te worden afgebroken.

Uitzicht voor  de ontmantelingswerken Uitzicht voor de ontmantelingswerken Uitzicht na de ontmanteling Uitzicht na de ontmanteling

Tijdens de ontmantelingsfase is de impact van de werken op de directe omgeving eerder beperkt. Er zijn geen werken aan de buitenkant – gevels en dak – van het gebouw.  De impact betreft voornamelijk de inname van openbare ruimte voor de organisatie van de werf. Meer concreet worden de trottoirzones en de parkeerplaatsen langs de Ravensteinstraat en de Twaalf-Apostelenstraat ingenomen voor de opstelling van de werf (zie onderstaand plan):

Opstelling van de werf – fase 1 ontmanteling Opstelling van de werf – fase 1 ontmanteling

Sloop- en opbouwfase

Doel van deze sloopfase is het hele gebouw te slopen maar met behoud van de bestaande bouwput (vloerplaat en wanden in contact met de aarde). De metrotunnel en bijhorende dragende structuur blijven uiteraard binnen deze bouwput overeind.

Bouwput na afloop van de sloopwerken – verschillende niveaus van vloerplaat en aanwezigheid van de metrotunnel Bouwput na afloop van de sloopwerken – verschillende niveaus van vloerplaat en aanwezigheid van de metrotunnel

Behalve de eigenlijke sloopwerken zijn er de werken nodig voor de stabilisatie van de bouwput, zoals de verankering van de wanden en de verlaging van de grondwaterspiegel. Deze werken zullen tijdens de sloopfase worden uitgevoerd en tijdens de begin fase van de nieuwbouw worden behouden tot op het ogenblik dat het nieuw gebouwde volume de stabiliteit van de ondergrondse structurele bouwwerken kan verzekeren. 

Start afbraak Warandeberg gebouw

Op 12 januari 2016 leverde de Stad Brussel aan BNP Paribas Fortis de vergunning voor de afbraak van het oude gebouw Warandeberg. Intussen is ook de aannemer die de afbraakwerken zal uitvoeren, gekend: de firma De Meuter zal deze grote werf leiden en uitvoeren.

De volledige afbraakwerken zullen langer dan één jaar duren. De afbraak van de torens is ingepland vanaf de maand mei.

Om de afbraak veilig uit te voeren, zijn de voorbereidingswerken voor de werfinrichting in de maand januari reeds opgestart. Er komt een omheining rondom het volledige gebouw, en een apart rijtraject voor de vrachtwagens die op de werf komen laden en lossen. Daarnaast zal er voor elke werf-fase een specifiek circulatieplan worden medegedeeld.

Circulatieplan 01 geldig vanaf 3 maart 2016

De doorgangen voor voetgangers blijven behouden. Wel worden de voetpaden ter hoogte van de Baron Hortastraat, de Ravensteinstraat, de Twaalf Apostelenstraat, en de Warandeberg mee opgenomen in de werf-zone. Derhalve zullen de voetgangers enkel nog de voetpaden aan de overzijde van de straat kunnen gebruiken, en dit gedurende de ganse duur van de werken.

Ook de parkeerplaatsen kant werf, ter hoogte van de Ravensteinstraat en de Twaalf Apostelenstraat, zullen niet meer beschikbaar zijn tijdens de werken. Het doorgaand verkeer en alle toegangen tot de naburige gebouwen zullen worden verzekerd tijdens de volledige duur van de werken.

Andere wijzigingen op vlak van mobiliteit als gevolg van specifieke werfinstallaties en –transporten zullen steeds en ten gepaste tijde gecommuniceerd worden.

Tijdslijn werf

18 januari 2016 - start voorbereidingswerken werfinrichting
1ste we mei 2016 - plaatsing hijskraan
Vanaf mei 2016 - afbraak torens
September 2016 - afbraak sokkel
April 2017 - einde afbraakwerken         

Verdere informatie

De vooruitgang van de werf bekijken online volgen?
Dat kan, via de wekelijkse timelapse op onze website.